Solicită o programare!

Documente eliberate

La cerere se va elibera un raport de psihodiagnostic și evaluare clinică marcat cu timbru profesional emis de Colegiul Psihologilor din România, semnat și parafat de psihologul clinician evaluator și care va cuprinde descrierea detaliată a aspectelor evaluate la copil.

Furnizarea de către părinte de documente medicale sau alte tipuri de documente din trecut referitoare la copil care pot fi utile obiectivului evaluării psihologice.

Documente medicale

5

4

3

2

1

Cunoaștere

Completarea de către părinte și educatoare/învățătoare/profesor a unei serii de teste psihologice pentru culegerea cât mai multor informații despre copil.

Specialistul va discuta despre contractul de confidențialitate și ce presupune respectarea acestuia, precum și despre limitele legale.

Familiarizarea cu mediul și specialistul prin parcurgerea de ședințe de evaluare individuale cu copilul, ședințe cu părintele și/sau ședințe cu părintele și copilul împreună

Explorare

Confidențialitate

Cum va decurge evaluarea?

evaluarea nivelului de dezvoltare a copilului de 3-12 ani

evaluarea coeficientului de inteligență (IQ)

evaluare psihologică pentru prestarea de către minori a activităților în domeniile: cultural, artistic, sportiv, publicitar etc.

evaluare psihologică clinică a copilului ca urmare a implicări/asistării la un eveniment traumatizant

evaluare psihologică clinică a copilului

Tipuri de evaluări psihologice la minori

Când se solicită o evaluare psihologică la un minor?

Evaluarea psihologică clinică a minorului, în funcție de obiectivul stabilit, constă în aplicarea unor instrumente de evaluare (teste psihologice). Acestea vor fi aplicate atât minorului, părintelui, dar uneori și cadrului didactic. Pe lângă aceste informații, specialistul poate solicita părintelui și alte documente medicale din trecut, utile obiectivului evaluării psihologice.

evaluare psihologică pentru încadrarea în grad de handicap a copilului cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale

cerințe educaționale speciale

copilul parcurge o situație cu implicații negative asupra lui

este victima unei situații de abuz sau neglijare

încadrarea în grad de handicap a copilului cu dizabilități

Evaluare clinică minor